Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2017

capibara
23:02

After a loooong long time... I'm back. Hi Soup, I've missed you so much.

February 01 2015

capibara
21:40
capibara
21:40
capibara
21:39
capibara
21:31
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko
Reposted fromunforgetable unforgetable viahey-jude hey-jude
capibara
21:31
4560 8126 390
capibara
21:31
8318 24e2 390
Reposted fromaniczorka aniczorka viainvincible invincible
capibara
21:29
0665 2820 390
" Męski facet [...] powinien potrafić zaopiekować się swoją kobietą i sprawić, by ona - niezależnie od okoliczności, od tego czy pada deszcz, czy są zapłacone rachunki, czy ostatnio przytyła - czuła się piękna, dowartościowana, zaopiekowana. Kobieta musi się czuć piękna, a powinna się taką widzieć w oczach swojego mężczyzny."

- J. Mela
21:28
6573 dd28
Reposted fromoctotaco octotaco viaFloribitch Floribitch
21:27
7639 c091 390
Reposted frompeanuttyhugs peanuttyhugs viaFloribitch Floribitch
capibara
21:26
9193 20de 390
Reposted fromrisky risky viainvincible invincible
capibara
21:23
8418 a41f 390
21:23
5780 ca3f 390
capibara
21:22
5269 5980 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvincible invincible
capibara
21:22
5004 8096 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvincible invincible
capibara
21:22
0285 09c1 390
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viainvincible invincible
capibara
21:21
capibara
21:21
capibara
21:20
Tumblr
Reposted fromweightless weightless viadarkparadise darkparadise
capibara
21:19
— sure.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl